Kontakt

Karolina Matyba

+48 507 200 963

 psycholog@strefa-zmiany.pl

  Poznań, ul. Pasieka 36a 

Oferta

Pomoc seksuologiczna

Poradnictwo seksuologiczne obejmuje pomoc w zakresie rozwiązywania trudności natury seksualnej. Praca w tym obszarze może dotyczyć każdej z warstw życia seksualnego, a więc tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, preferencji seksualnych, podejmowanej roli płciowej, a także realizacji seksualnej, czyli konkretnych zachowań seksualnych. 

 

Oferuję również konsultacje dla rodziców dzieci i młodzieży o charakterze psychoedukacyjnym dotyczące prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju psychoseksualnego. 

 

Biorę także udział w tworzeniu opinii psychologiczno-seksuologicznych osób doświadczających dysforii płciowej. Proces diagnostyczny odbywa się w 2-3 osobowym zespole i obejmuje przeprowadzenie wywiadu w formie co najmniej 3 dwugodzinnych spotkań (w przypadku osób niepełnoletnich i młodych dorosłych odbywamy również rozmowę z rodzicami) oraz kwestionariuszy badających funkcje poznawcze i osobowość. 

Pomoc psychologiczna i psychoterapia

Wsparcie psychologiczne jest formą pomocy oferowanej osobom doświadczających różnego rodzaju problemów, trudności przystosowawczych czy kryzysów. Rolą psychologa jest pomoc w nazwaniu trudności i znalezieniu sposobów radzenia sobie z nimi. 

W zależności od natury zgłaszanych problemów, odpowiednim rodzajem pomocy może okazać się psychoterapia. W takim przypadku, po odbyciu kilku spotkań konsultacyjnych ustalane są cele pracy oraz zasady terapii. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, który szczególny nacisk kładzie na relację terapeutyczną. Terapia polega na dostarczeniu pacjentowi nowego spojrzenia na jego problemy, co prowadzi do lepszego rozumienia samego siebie, swoich zachowań, przeżyć, sposobu budowania relacji z bliskimi osobami. Celem jest poprawa jakości życia poprzez dokonanie stałych zmian w funkcjonowaniu. 

Sesje terapeutyczne odbywają się o stałych porach raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 45 min. Długość trwania terapii to kwestia indywidualna, zazwyczaj jest to okres od kilkunastu miesięcy do kilku lat. 

 

 

 

Spotkania konsultacyjne

Obejmują od 1 do 5 wizyt. Polegają na wspólnym rozpoznaniu trudności, z którymi zgłasza się pacjent, określeniu potrzeb i znalezieniu obszarów do dalszej pracy, a także dobraniu odpowiedniej formy pomocy.

Zapraszam na konsultacje, jeśli: 

  • czujesz, że w Twoim życiu potrzebna jest zmiana 
  • chcesz lepiej poznać i zrozumieć siebie 
  • doświadczasz kryzysu i potrzebujesz wsparcia
  • odczuwasz lęk, nasilone obawy, poczucie samotności
  • masz poczucie, że trudno Ci poradzić sobie ze swoimi emocjami 
  • odczuwasz duży stres i napięcie
  • przeżywasz trudności w związku i/lub w relacjach z innymi ludźmi
  • doświadczasz niepokoju lub niepewności w związku ze swoją seksualnością
  • cierpisz z powodu problemów natury seksualnej
  • doświadczasz innych trudności, które uniemożliwiają ci czerpanie radości z życia 

 

Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą (od 15 r.ż.).