PROMUJEMY ZDROWY JĘZYK

„To tylko słowa” – słyszymy często. Tylko? Na słowach i strukturach językowych opiera się większość naszego myślenia. Mówimy do siebie i do innych, a język, jakiego używamy, wpływa na sposób naszego myślenia, percepcję, na nasze emocje i wartości. Precyzyjna, świadoma komunikacja naprawia relacje międzyludzkie, a powtarzane często słowa kształtują nasz charakter. Słowa nie tylko przenoszą informację, ale i kształtują wartości.

Słowa tworzą świat