KSZTAŁTUJEMY EFEKTYWNE ZACHOWANIA

Efektywność to nie tylko zawodowa sprawność i osiąganie więcej. Efektywność to przede wszystkim efektywne myślenie, czyli myślenie racjonalne, odróżniające fakty od domniemań i założeń oraz obserwację od oceny. Efektywność to myślenie umożliwiające rozpoznanie najlepszych dróg do osiągnięcia celów. Efektywne myślenie przekuwamy w efektywne zachowania - umiejętności efektywnego zarządzania sobą i zespołem. Efektywność to umiejętność zmiany nawyków tak, aby to zmiana postawy, a nie tylko kolejny kalendarz lub organizator były motorem podjętych działań.

Trenujemy myśli do tego, by przynosiły pożądane efekty