TRENUJEMY MYŚLI

Myśli mogą być fundamentalnym ograniczeniem lub paliwem do działania. Ograniczające przekonania potrafią nas skutecznie zablokować, więc warto umieć nimi sterować tak, by były bodźcem do działania. Emocje są efektem naszego myślenia, gniewne myśli wywołują gniew, przygnębiające myśli wywołują emocjonalne przygnębienie.
Myślenie jest tym co daje początek działaniu, motywuje lub blokuje. Daje impuls pracy lub wycofania. Powoduje, że czujemy się dobrze lub źle.

Trenuj myśli na swoją korzyść