Facebook

Zarządzanie emocjami

fotolia_87198173_s.jpgJak skutecznie kontrolować emocje i stres w biznesie?

Trening przeznaczony jest dla osób, które odczuwają stres, łatwo się złoszczą, wpadają w gniew, trudno im się skoncentrować, doświadczają silnych emocji w kontakcie z klientami, są przytłoczeni pracą.

Ze stresem mamy do czynienia wtedy, gdy odczuwalna presja przekracza nasze zdolności do poradzenia sobie z nią. Spokój i dobre samopoczucie człowieka zależą w ogromnym stopniu od tego, jak myśli o problemie, o sobie, o zdarzeniach, które go spotykają. Poziom stresu zależy w dużej mierze od naszej interpretacji i reakcji na otaczającą nas rzeczywistość.

Ludzie dobrze radzący sobie ze stresem mają więcej energii, silniejszy system immunologiczny, są bardziej proaktywni i dużo bardziej efektywni.

 

Korzyści z treningu:

 

 • łatwiejsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

 • umiejętność nabierania dystansu w przypadku niepowodzeń w pracy

 • podniesienie jakości codziennego życia osobistego i zawodowego

 • poprawa atmosfery w pracy, mniej konfliktów i nieporozumień

 • szybsze osiąganie celów

 • poczucie kontroli i siły, działanie z większą pewnością siebie

 • zwiększenie poziomu energii

 • znajomość technik radzenia sobie ze stresem i wpływania na własne emocje

 • zapobieganie negatywnym skutkom stresu

 

Program 1 dniowego szkolenia: 

 

 1. Czym jest stres, biologia stresu, koszty stresu

 2. Jak zmienić trudne emocje takie jak złość, strach, niechęć i negatywne myśli

 3. Błędy w myśleniu - jakie mają skutki stresogenne i jak je wyeliminować

 4. Samokontrola - jak skutecznie zarządzać swoimi stanami emocjonalnymi

 5. Praktyczne poznawcze modele radzenia sobie ze stresem: ABCD/ SPACE/ RTZ

 6. Techniki wizualizacji i relaksacji

 7. Techniki behawioralne: trening asertywności, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie celami

 8. Zdrowie fizyczne a stres

 9. Jak rozpoznawać stres i panować nad nim

 10. Sposoby na szybkie obniżenie poziomu stresu

 11. Jak lepiej rozwiązywać problemy wewnętrzne i interpersonalne

 12. Jak świadomie poprawiać swoje emocje i samopoczucie

 13. Jak skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach z klientami

Nasz trening różni się od innych tym, że oprócz skutecznych sposobów na redukcję stresu, takich jak wizualizacja, praca z oddechem, relaksacja, ćwiczenia fizyczne i zmiana nawyków żywieniowych zawiera proste narzędzia Mental Gym pozwalające zmienić myślenie. Tym, co często stresuje człowieka są jego myśli. Nie można czuć się lepiej bez myślenia lepiej.

 

Dla kogo:

Trening przeznaczony jest dla osób, które chcą podnieść jakość swojego codziennego życia osobistego i zawodowego - nauczyć się prostych i skutecznych technik radzenia sobie ze stresem, dystansu i wpływania na swoje emocje, zapobiegać negatywnym skutkom stresu, wzbogacić wiedzę na temat stresu do pracy z innymi ludźmi.


Metodologia prowadzenia szkolenia:

 • warsztat interaktywny

 • ćwiczenia grupowe i indywidualne

 • narzędzia Mental Gym

 • ćwiczenia oddechowe


Język warsztatowy: polski lub angielski