Facebook

Silny menadżer - efektywny zespół

fotolia_biznesowy.jpgJak poprzez trening mentalny zwiększyć efektywność swojego zespołu?

Praca z postawą pracowników stanowi jedno z ważniejszych aspektów zarządzania w dzisiejszym świecie biznesowym. Efektywność menadżerska to umiejętność zmiany nawyków myślenia u członków zespołu tak, by to właśnie nawyki myślowe były motorem efektywnych działań biznesowych.

Szkolenie ma na celu wyposażenie menadżerów w narzędzia treningu mentalnego i umiejętne posługiwanie się nimi. Głównym celem szkolenia jest opanowanie przez menadżerów umiejętności identyfikacji przekonań (myśli) swoich i swojego zespołu i zmiany tych, które blokują jego efektywność.

Trening mentalny w rękach menadżera to najlepszy sposób osiągania lepszych rezultatów, wyższej sprzedaży swojego zespołu.

 

korzyści z treningu:

 

 • zwiększenie efektywności osobistej i w zarządzaniu zespołem

 • umiejętność identyfikacji nawyków myślowych u siebie i w zespole oraz ich zmiana na bardziej efektywne

 • większa energia i determinacja do przezwyciężania trudności biznesowych

 • znajomość strategii rozwijania samodyscypliny i konsekwentnego działania wśród członków swojego zespołu

 • umiejętność zmiany ograniczeń mentalnych i pracy z nimi

 • sprawniejsze rozwiązywanie problemów

 

program 2 dniowego treningu:

 
 1. Zasady efektywnego myślenia jako źródło efektywnego zarządzania

 2. Trening mentalny, czym jest i jak można go wykrzystać w codziennej pracy menadżerskiej

 3. Nawyki myślowe- źródło blokad i możliwości biznesowych

 4. Najczęściej występujące, blokujące nawyki myślowe w biznesie i sprzedaży: „To trudne”, "Nie da się",„Te zmiany są bez sensu”, „Ciężko jest pozyskiwać nowych klientów”, „Nic z tego nie wyjdzie”, „To specyficzna branża, u nas się tak nie da”, „Nikt tego nie kupi po takiej cenie”, „Nie poradzę sobie z tym”

 5. Zmiana nawyków myślenia tak, by to właśnie nawyki myślowe były motorem efektywnych działań biznesowych

 6. Najskuteczniejsze narzędzie w rękach menadżera - Efektywna Samoanaliza - jak trenować przeszkadzające nawyki myślowe i nawyki w działaniu u siebie i członków swojego zespołu

 7. ABCD emocji - dlaczego nie należy lekceważyć emocji w biznesie

 8. Rola przekonań w zarządzaniu sobą i ludźmi oraz ich wpływ na podejmowane decyzje

 9. Efektywny Język - jak mówić skutecznie, by motywować do działania siebie i członków swojego zespołu

 10. Zastosowanie narzędzi Mental Gym w poszczególnych problemach : brak motywacji, wypalenie zawodowe, stres, poczucie winy, obawa, frustracja

 11. Strategia rozwijania samodyscypliny i konsekwentnego działania wśród członków swojego zespołu

 

Dla kogo?

 • menedżerowie

 • pracownicy działu HR

 

Metodologia prowadzenia szkolenia:

 • warsztat interaktywny

 • ćwiczenia grupowe i indywidualne

 • narzędzia Mental Gym


Język warsztatowy: polski lub angielski