Facebook

Coaching biznesowy

coaching biznesowy.jpgCoaching biznesowy jest:

coaching biznesowy Wrocław_1.jpgpartnerskim

 

coaching biznesowy Wrocław_2.jpgzorientowanym na rezultaty

 

coaching biznesowy Wrocław_3.jpgsystematycznym procesem zmianyCoaching biznesowy to relacja trójstronna - między klientem (pracownikiem), sponsorem (firmą) oraz coachem. Integruje cele zarówno bezpośredniego klienta, jak i jego organizacji.

Coach pracuje z klientem, aby ten szybko, znacząco i trwale dokonał pożądanej zmiany. Wszystkie działania mają miejsce w ramach kontraktu zawartego z organizacją i zmierzają do zrealizowania wyznaczonych celów.

 

Najczęściej pojawiające się w pracy naszych klientów tematy to: 

zwiększenie efektywności

przygotowanie się do objęcia wyższego stanowiska menedżerskiego

organizacja pracy własnej

radzenie sobie ze stresem

asertywna komunikacja

organizacja pracy zespołu

budowanie dobrych relacji biznesowych

przygotowanie się do wystąpień publicznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak pracujemy?

coaching Wrocław_1.jpgTworzymy unikalną profesjonalną relację opartą na zaufaniu, poufności i otwartości.

 

 

coaching Wrocław_2.jpgPracujemy metodami zorientowanymi na rezultat opartymi na podejściu poznawczo-behawioralnym

 

coaching Wrocław_3.jpgNarzędzia i metody wykorzystywane w procesie to m.in.: ABCD / SPACE / modele zmiany perspektywy / Strategia Disney'a / Linia czasu / burza mózgów / SWOT / modelowanie zachowań / cykl zmiany / Model Dilts'a / RTZ / wizualizacja / ćwiczenia oddechowe / model priorytetów / Kapelusze de Bono / Habit Development Plan/WyMyśl i WyTrenuj

coaching Wrocław_4.jpgPrzestrzegamy kodeksów etycznych organizacji coachingowych AfC i ICF

 

 

 

 

   association for coaching.jpg