Facebook

Kierowanie zespołem - jak efektywnie zarządzać zespołem metodami coachingowymi

fotolia_biznesowy.jpg"Odwaga i wytrwałość mają magiczne działanie - dzięki nim trudności znikają, a przeszkody rozpływają się w powietrzu" (J.Q.Adams)

Szkolenie ma na celu wyposażenie menadżerów w narzędzia potrzebne do efektywnego kierowania zespołem. Co sprawia, że zespół jest zaangażowany, efektywny i otwarty na nowe wyzwania? Jak zwiększyć potencjał zespołu do wykonania ambitnych celów i wyzwań? Jak planować, ustalać priorytety i zarządzać czasem? W jaki sposób komunikować się z ludźmi, aby zwiększyć ich koncentrację na celach i poczucie wpływu? Badania pokazują, że coachingowe metody zarządzania zespołem w dużym stopniu determinują jego efektywność. Skuteczność menedżera to przede wszystkim umiejętność zmotywowania zespołu do działania i zmiana nastawienia pracowników tak, aby utrzymywali wewnętrzną motywację nawet w trudnych warunkach.

Zapraszamy na szkolenie - 11 października 2017, godz. 9.00-15.30

 

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobędą praktyczną wiedzę na temat sposobów efektywnej pracy z ludźmi i budowania zaangażowania w zespole.
 • Poznają narzędzia ułatwiające osiąganie celów swoich i zespołu.
 • Nauczą się ustalania jasnych celów, planowania i zarządzania priorytetami w pracy swojej i zespołu.
 • Poznają zasady delegowania zadań i uprawnień, udzielania informacji zwrotnej, w tym przekazywania krytyki.
 • Nauczą się, jak asertywnie komunikować się z zespołem.
 • Rozwiną umiejętność wpływania na własną postawę oraz nastawienie innych ludzi tak, aby zwiększać wewnętrzną motywację.
 • Poznają strategie budowania wytrwałości, samodyscypliny i konsekwencji w działaniu oraz sposoby radzenia sobie z przeszkodami i trudnościami stojącymi na drodze do realizacji celu.
 • Będą potrafili lepiej wykorzystać potencjał i doświadczenie pracowników.
 • Poznają narzędzia rozwojowe stosowane w coachingu.
 • Podniosą efektywność osobistą oraz efektywność w pracy z ludźmi.

 

Program szkolenia

1.Coachingowy styl zarządzania a efektywność

 • Efektywność w biznesie - kluczowe czynniki efektywności menedżera i zespołu.
 • Neurobiologiczne podstawy coachingowego stylu zarządzania - dlaczego to działa na ludzi?
 • Zasady przewodzenia innym.
 • Jak najskuteczniej budować zaangażowanie i poczucie wpływu pracowników?

2.Rola menedżera w budowaniu zaangażowania zespołu.

 • Najważniejsze kompetencje menedżera.
 • Autodiagnoza stylu zarządzania.
 • Analiza różnych stylów kierowania zespołem - mocne i słabe strony.
 • Zasady budowania relacji z podwładnymi przy uwzględnieniu różnorodności członków zespołu.
 • Jak pracować z silnymi i słabymi stronami pracowników?

3.Zorientowanie na cel - jak budować zaangażowanie i koncentrację na osiąganiu celu?

 • Dlaczego nie wszyscy lubią wyznaczać cele i jak to zmienić?
 • Zarządzanie celem - jak przekształcać cele w coś, co da się osiągnąć - praca w modelu GROW.
 • Planowanie - budowanie strategii osiągania celów.
 • Monitorowanie - budowanie poczucia kontroli.
 • Proaktywność- jak budować współodpowiedzialność i poczucie wpływu na osiągnięcie celu?
 • Metody na utrzymanie i zwiększanie koncentracji.

4.Zarządzanie sobą, ludźmi i czasem - jak zwiększyć skuteczność w finalizacji zadań?

 • Ustalanie priorytetów - jak wybrać to, co najważniejsze i przejąć kontrolę nad zadaniami?
 • O zarządzaniu sobą w czasie - dlaczego czas menedżera należy do wszystkich?
 • Delegowanie zadań - co, kiedy, komu i w jaki sposób? Dlaczego tak trudno delegować uprawnienia?
 • Asertywność - radzenie sobie z osobami przeszkadzającymi w pracy.

5.Jak się komunikować, aby wspierać motywację i zaangażowanie?

 • Wierzchołek góry lodowej - jak rozmawiać, aby rozpoznać potrzeby i wpłynąć na zaangażowanie?
 • Model skutecznej komunikacji z zespołem.
 • Zasady udzielania motywującej informacji zwrotnej.
 • Jak krytykować, aby nie zniechęcić?
 • Jak zachęcać do pokonywania trudności i oporu?

6.Strategia na zbudowanie zaangażowania - praktyczny trening.

 • Zaangażowanie jako umiejętność - jak ją doskonalić i rozwijać?
 • Jak budować wytrwałość i systematyczność w dążeniu do osiągnięcia celów?
 • Budowanie nawyków skutecznego działania - gra szkoleniowa.
 • Wdrożenie planu treningowego w codzienność.

Jak wygląda szkolenie:

 • warsztat prowadzony jest w małych grupach
 • naszym celem jest wypracowanie konkretnych rozwiązań Twojego problemu
 • dostaniesz podręcznik z profesjonalnymi narzędziami Mental Gym pomagających w pracy z myślami
 • ćwiczenia grupowe i indywidualne
 • gry szkoleniowe


Co otrzymasz:

- materiały do pracy - podręcznik Mental Gym z odpowiednimi narzędziami
- szkolenie poprowadzone przez eksperta i doświadczonego trenera
- dostęp do bufetu (kawa, herbata, woda, ciastka)
- certyfikat ukończenia szkolenia

Miejsce szkolenia:

Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, Wrocław

 

Bilety:

LINK DO ZAKUPU: EVENEA

Kontakt do organizatora: malgorzata.henke@mentalgym.pl , tel. 504 187 567

 

O trenerze:

MAŁGORZATA HENKE - współzałożycielka Mental Gym Siłowni Mentalnej, coach z certyfikacją w Association for Coaching, absolwentka szkoły coachingu Centre for Coaching w Londynie, trenerka biznesu, specjalistka HR. Licencjonowana konsultantka Mental Toughness (MTQ48) - naukowego narzędzia badającego siłę i odporność psychiczną, praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania, absolwentka MBA. Dyrektor Zarządzająca Strefą Zmiany, z ponad 8 letnim doświadczeniem coachingowym (obecnie ponad 1200 godzin coachingu). Ma doświadczenie biznesowe i menedżerskie. Specjalizuje się w następujących obszarach: efektywność osobista, zarządzanie emocjami i stresem, badanie i rozwój Siły i Odporności (Mental Toughness), zmiana nawyków, zaangażowanie w zespole, treningi menedżerskie, coaching menedżerski i właścicieli biznesu. Współautorka programu Akademii Silnej Woli (obecnie Akademia Trwałej Motywacji).