Facebook

Pomiar siły i odporności psychicznej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swojej sile i odporności psychicznej, zapraszamy Cię na sesję z kwestionariuszem MTQ48. Diagnoza uzyskana dzięki temu testowi pozwoli Ci zobaczyć, jakie są Twoje zasoby oraz podjąć konkretne działania nastawione na podniesienie siły i odporności, a w rezultacie – efektywności w działaniu.

 

Dr Peter Clough, dziekan Wydziału Psychologii University of Hull, na podstawie badań przeprowadzonych we współpracy z firmą AQR Ltd., zdefiniował odporność i siłę psychiczną jako zdolność człowieka do radzenia sobie z wyzwaniami, presją i trudnościami, którą determinuje odporność na stres.

 

Na sesji otrzymasz:

- pomiar poziomu siły i odporności psychicznej w rozbiciu na sześć czynników: poczucie wpływu, kontrola emocji, zazngażowanie, pewność siebie w relacjach interpersonalnych, poczucie własnej wartości, reakcja na wyzwania

- obszerny raport rozwojowy wskazujący dokładne wyniki i proponowane sposoby na pracę z nimi

- wyjaśnienie metod na korzystanie ze swojej siły psychicznej

- określenie planu działania


Ludzie silni i odporni psychicznie:

  • Potrafią stawiać sobie cele i są bardziej wytrwali w dążeniu do osiągnięcia celów

  • Łatwiej radzą sobie z niepowodzeniami i nie poddają się przy pierwszej przeszkodzie

  • Mają wyższe poczucie własnej wartości i zdrową pewność siebie

  • Lepiej radzą sobie ze stresem, potrafią zachować spokój w obliczu presji, dobrze radzą sobie w warunkach rywalizacji, potrafią zachować dystans psychiczny

  • Mają poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem, co pozwala im planować przyszłość

Siłę i odporność psychiczną możemy trenować. Są to umiejętności, które możemy rozwijać, przez co stajemy się bardziej odporni na stres, porażki, niepowodzenia, a dzięki wytrwałości i konsekwentnemu działaniu znacząco podwyższamy naszą osobistą efektywność.

 

Czas trwania sesji: 90 minut

Cena: 250 złotych