Facebook

Jak wzmacniać siłę i odporność

Siła i odporność psychiczna jest jak mięsień. Musi być wzmacniania, aby rosła i się rozwijała. Buduje się poprzez trening zmiany nawyków w myśleniu i nawyków w działaniu. Odporność psychiczna opiera się głównie na codziennych nawykach, bardziej niż na motywacji. To budowanie codziennych nawyków, które pozwalają trzymać się założonych planów, celów i umiejętność przekraczania trudności i przeszkód.

Siłę i odporność psychiczną możemy trenować.


Jak możesz wzmacniać siłę i odporność psychiczną?

 

  • Test MTQ48 i ustalenie planu działania (1,5h)

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o swojej sile i odporności psychicznej, zapraszamy Cię na sesję z kwestionariuszem. Diagnoza uzyskana dzięki testowi MTQ48 pozwoli Ci zobaczyć, jakie są Twoje zasoby oraz podjąć konkretne działania nastawione na podniesienie siły i odporności, a w rezultacie – efektywności w działaniu i samopoczucia.

 

Na sesji otrzymasz:

- pomiar poziomu siły i odporności psychicznej w rozbiciu na sześć czynników: poczucie wpływu, kontrola emocji, zazngażowanie, pewność siebie w relacjach interpersonalnych, poczucie własnej wartości, reakcja na wyzwania

- zrozumienie Twoich mocnych i słabych stron

- obszerny raport rozwojowy wskazujący dokładne wyniki i proponowane sposoby na pracę z nimi

- wyjaśnienie metod na korzystanie ze swojej siły psychicznej

- określenie planu działania

 

Więcej szczegółów: sesja z kwestionariuszem

 

  • Treningi mentalne prowadzone w formie warsztatowej

Trening mentalny ukierunkowany jest na osiąganie celów i realizację planów. Poprzez zastosowanie efektywnych narzędzi i metod, podczas treningu mentalnego wpływamy przede wszystkim na własne przekonania, myśli, emocje, a docelowo na działanie. Wpływamy na przekonania, tak aby wspierały nas w naszych dążeniach, motywowały, a nie ograniczały.

 

  • Indywidualny proces coachingowy (cykl 5-10 spotkań po 1,15 h)

Podczas coachingu skupiamy się na tych aspektach siły i odporności psychicznej, które chcesz wzmocnić (albo osłabić – to też czasem się przydaje). Pracujemy indywidualnie nad tym, co w najistotniejszy sposób wpłynie na podniesienie jakości życia, dobrostanu, efektywności w działaniu.

Wstępem do procesu coachingowego może być, ale nie musi, sesja z kwestionariuszem MTQ48.

Więcej szczegółów: coaching