Facebook

Słowa mają moc - program szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych

nuczycielw.png

 

 
Jak wzmacniać zdrową pewność siebie wśród uczniów, uwalniać ich potencjał, zapewnić wzajemne zrozumienie oraz budować środowisko szkolne wolne od przemocy, szyderstw i dokuczania. Często bagatelizujemy znaczenie słów, traktujemy je jako mało istotne i ulotne, a przecież każdego dnia kierujemy tysiące słów do uczniów, bliskich, kolegów z pracy. Tymczasem słowa mają ogromną moc. Słowa mogą zachęcać uczniów do pracy, motywować do zmian, uwalniać ich potencjał i podnosić poczucie własnej wartości. Wspierające słowa przeciwdziałają mowie nienawiści, przezwisk, szyderstw i dokuczania w środowisku rówieśniczym. Skutki takiej raniącej mowy to między innymi obniżone poczucie własnej wartości, niska samoocena, zaburzony obraz siebie, brak wiary w swoje możliwości, wycofanie z życia społecznego, bezradność i poczucie niesprawiedliwości.

Wszyscy lubimy czuć się docenieni, zauważeni, kochani. Używając odpowiednio słów, możesz budować zdrową pewność siebie. Niektóre słowa stają się źródłem inspiracji, motywacji, siły i energii, a po usłyszeniu innych wycofujemy się lub stajemy się agresywni. Taka jest moc słów. Słowa tworzą świat.

W słowach znajdują odzwierciedlenie nasze emocje, stąd często mówimy coś w złości i gniewie. Zrozumienie i zarządzanie emocjami pozwala na bardziej konstruktywną, wyważoną i precyzyjną komunikację.  

 „To tylko słowa” – słyszymy często. Tylko? Nasze myślenie w większości przypadków opiera się na słowach. Mówimy do siebie i do innych, a język, jakiego używamy, wpływa na sposób naszego myślenia, percepcję, na nasze emocje i wartości. Słowa mają moc wyzwalania emocji, a co za tym idzie, skłaniania ludzi do podjęcia określonych działań. Precyzyjna, świadoma komunikacja naprawia relacje międzyludzkie. Konstruktywne słowa i pochwały pomagają w kształtowaniu samooceny, dodają wiary we własne możliwości, pomagają lepiej radzić sobie z problemami, dają poczucie bezpieczeństwa, kształtują życzliwe relacje i zdrowe społeczeństwo.


PROGRAM:

Cykl warsztatów SŁOWA MAJĄ MOC składa się z następujących modułów:

1.      Słowa mają moc – jak za pomocą słów budować poczucie własnej wartości i motywację. Wstęp do programu.

Celem warsztatu jest pokazanie:

- jak za pomocą pozytywnych słów można wesprzeć siebie i innych, radzić sobie z trudnościami i wzmacniać wiarę w możliwości swoje i innych ludzi,

- jakie błędy popełniamy w mówieniu do siebie i do innych i jak je wyeliminować,

- jak świadomie zmienić mowę na wspierającą, motywującą do zmian i większego wysiłku,

- metody budowania poczucia własnej wartości

Czas trwania: 3 h

 

 2.      Konstruktywna komunikacja z uczniami - jak mówić, aby być zrozumianym i budować wiarę we własne możliwości

Celem warsztatu jest pokazanie:

- skutecznych sposobów na wzmocnienie wiary uczniów we własne możliwości,

- ćwiczeń na umiejętność konstruktywnej komunikacji, poprawiającej atmosferę w środowisku szkolnym

- jak mówić, aby na pewno zostać dobrze zrozumianym i uniknąć nieporozumień

- jak doceniać, aby zbudować poczucie pewności siebie, świadomość swoich zasobów i zmotywować do działania

Czas trwania: 3 h

 

3.      Emocje - słowa - działanie. Jak sprawić, aby emocje pomagały w działaniu Tobie i Twoim uczniom

Celem warsztatu jest pokazanie:

- skutecznych strategii zarządzania emocjami

- jak radzić sobie z emocjami, kiedy pojawiają się nagłe zakłócenia, wymagające sytuacje, gdy „ktoś Cię denerwuje”

- jak umiejętnie kształtować nawyki myślenia, aby generować dobre emocje

- jak zmieniać swoje myśli tak, by czuć się dobrze, spokojnie i spojrzeć na problemy z dystansu

Czas trwania: 3 h


4.      Rozwijanie potencjału - jak uwalniać wewnętrzny potencjał uczniów za pomocą metod coachingowych

Celem warsztatu jest pokazanie:

- metody i wartości partnerskiej pracy z uczniem

- jak budować relacje oparte na otwartości, zaufaniu, współodpowiedzialności i wierze w możliwości ucznia do osiągania lepszych wyników

- metod wspólnego określania celów i strategii działania oraz radzenia sobie z trudnościami

- jak wspierać rozwój zdolności ucznia i pomóc mu uwolnić wewnętrzny potencjał za pomocą zadawania pytań i udzielania informacji zwrotnej

Czas trwania: 3 h

 

Program możemy modyfikować w zależności od potrzeb.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności skutecznego wspierania uczniów na pomocą słów oraz materiały do pracy.

Kontakt: gosia@strefa-zmiany.pl, kasia@strefa-zmiany.pl, tel. 504187567, 660446583